Качественото осветление е важно и за интериора, и за комфорта на обитаване на помещенията.
URBAN CONCEPT предлага богат избор от осветителни тела за основно, локално и акцентно
осветление в различни стилове, с които удовлетворяваме всякакви предпочитания и вкусове.

Brixton
Elysee
Ether_S90
Ixi
JOSETTE
Katana_tr
Mystes
Nia
Orleans
Reed
Serenissima
TRYSTAN