Масата за трапезарията е сред най-важните мебели в един дом. Трапезната маса е мястото за
ежедневните срещи на семейството, за отбелязване на специални поводи, а защо не и за работна
площадка. Предлагаме удобни и практични решения за всяка трапезария без оглед на размера на
помещението.

BRIGITTE
DIADRA
EDGAR
HALLEY TABLE
NIMBO
OLIVER
ORESTE
OSCAR
ROMEO
TAYLOR
TUDOR
WENDY